Mitec Advies B.V.

Adres
Schouwersweg 9, 4451 HS Heinkenszand

Contactgegevens
Telefoon: 0113-567926

Website: www.mitecadvies.nl

Bedrijfsinformatie:

Mitec Advies B.V. is een ISO 9001:2008 en Kwalibo gecertificeerd onafhankelijk milieukundig adviesbureau. Mitec Advies B.V. biedt u de expertise en ervaring om met creatieve en praktische oplossingen tot het gewenste resultaat te komen. U bent zeker van persoonlijke aandacht en een grote betrokkenheid. Mitec Advies B.V. werkt praktisch en oplossingsgericht. Iedere klant heeft een unieke situatie en daar zoeken wij op maat een unieke oplossing voor. Mitec Advies B.V. verzorgt voor u o.a.: - alle vormen van verkennend, aanvullend en nader bodemonderzoek; - partijkeuringen van grond/baggerspecie en niet vormgegeven bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit; - historisch onderzoek; - asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210; - waterbodemonderzoek; - asbestinventarisaties in bebouwing, grond en puin; - monitoringsonderzoek; - plan van aanpak, evaluatierapport bodemsaneringen; - BUS-meldingen, evaluatieverslag bodemsaneringen; - milieukundige begeleiding bodemsaneringen; - verzorgen van een (milieu, sloop, bouw)vergunning; - civieltechnisch advies; - constructie advies; - interne audits; - mediation in Milieu en Ruimtelijke ordening. Alle bovengenoemde werkzaamheden worden conform de daarbij behorende wetgevingen / certificaten / accreditaties uitgevoerd. Mitec Advies B.V. is erkend door Senternovem Bodem+ voor de BRL SIKB 6000, protocol 6001, de BRL SIKB 1000, protocol 1001 en de BRL SIKB 2000, de protocollen 2001, 2002 en 2003. Mocht u van onze diensten gebruik willen maken dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Mitec Advies B.V. Schouwersweg 9 4451 HS Heinkenszand telefoon: 0113-567926 telefax: 0113-567928 website: www.mitecadvies.nl e-mail: info@mitecadvies.nl

Mitec Advies B.V.

Laatst gewijzigd op 19-06-2012.