Scholen in de Kunst

Adres
Muurhuizen 1, 3811 Amersfoort

Contactgegevens
Telefoon: 033 4 673 473

Website: www.scholenindekunst.nl

Bedrijfsinformatie:

Scholen in de Kunst wil kinderen, jongeren en volwassenen zowel in actieve, receptieve als reflectieve zin in contact brengen met kunst en cultuur op een manier die beklijft.
Scholen in de Kunst realiseert deze missie door:
* een gedifferentieerd cursorisch aanbod voor alle burgers
* een aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs
* een aanbod voor ondersteuning van amateurkunst in verenigingsverband
* een projectmatig aanbod (contractactiviteiten)
* optredens, voorstellingen, exposities en presentaties.

Het aanbod beweegt zich van brede oriëntatie tot specialisatie, waarbij de kunstconfrontatie en inspiratie op alle niveaus aanwezig moet zijn. Bij de samenstelling van het aanbod staan leerroutes centraal die aansluiten bij de vragen van de deelnemers. Meer informatie op de website. 

Scholen in de Kunst

Laatst gewijzigd op 03-06-2012.