+Bedrijven in Landsmeer

Telefoongids Landsmeer

De gemeente Landsmeer ligt in de provincie Noord-Holland. De huidige gemeente telt 10.317 inwoners en heeft een oppervlakte van 26,44 km². Landsmeer is een deel van de plusregio Stadsregio Amsterdam. De Stadsregio Amsterdam telt 16 gemeenten. De Stadsregio Amsterdam heeft met name taken op het gebied van de jeugdzorg en het verkeer en vervoer. Landsmeer is in 1326 ontstaan.

Landsmeer staat voornamelijk bekend om het natuurgebied Het Twiske. Dit veenplassengebied ligt ten noorden van Amsterdam-Noord. Het Twiske is 650 hectare groot. Het recreatie- en natuurgebied bestaat voor een derde uit water. Het Twiske is voornamelijk populair onder duikers, zwemmers en surfers. Het Twiske telt diverse stranden, een avonturen- en waterspeelplaats, een duikplatform, een haven, een bezoekerscentrum, een boerderij en een windmolen. Dit is windmolen de Twiskemolen.

De Twiskemolen werd in 1974 gebouwd. De molen werd aangekocht om de Polder Oostzaan te bemalen. De molen is een type grondzeiler.

Het Ilperveld is een natuurgebied in de gemeente. Dit natuurgebied is eigendom  van de stichting Landschap Noord-Holland. Dit veenweidegebied is opgebouwd uit enkele meters dik drassig veen. Op dit veen groeit voornamelijk gras, riet en veenmos. Sinds 1998 is er een bezoekerscentrum aanwezig en worden er excursies gehouden. De Noordse woelmuis komt voor in dit natuurgebied. De Noordse woelmuis is één van de zwaarst beschermde diersoorten van het Ilperveld. Verder kent het natuurgebied diverse vissoorten. De bittervoorn, snoek en paling zijn hier enkele voorbeelden van.

De gemeente Landsmeer telt zeven rijksmonumenten, drie provinciale monumenten en vijf beschermde gemeentelijk monumenten. Verder telt de gemeente zesenveertig voorbeschermde gemeentelijke monumenten. In 2004 is de monumentencommissie opgericht.  Deze commissie bestaat uit vijf leden. De commissie adviseert het college van Landsmeer over zaken die van cultuurhistorisch belang zijn. Ook houden zij zich bezig met de bescherming van monumenten en dorpsgezichten.