+Bedrijven in Drechterland

Telefoongids Drechterland

Drechterland is een gemeente in de provincie Noord-Holland. De gemeente telt 19.271 inwoners, verspreid over een oppervlak van 80,72 km², waarvan ongeveer een kwart bestaat uit water. De ontstaansgeschiedenis van de gemeente is terug te voeren tot 1979, het jaar waarin de voormalige gemeentes Blokker, Westwoud en Hoogkarspel werden samengevoegd tot Drechterland, wat later nog eens is gefuseerd met de gemeente Venhuizen, wat heeft geleid tot het ontstaan van wat hedendaags Drechterland heet. De grootste kern van de gemeente is Hoogkarspel, waar tevens het gemeentehuis gelegen is. Een van de meest kenmerkende bezienswaardigheden van Hoogkarspel betreft de watertoren die de kern rijk is. In de jaren 60 werd er in de buurt van deze watertoren tevens een grafheuvel ontdekt, en ongeveer 10 jaar later heeft men er de restanten van een nederzetting gevonden die dateert tot 1.000 jaar voor Christus. In de directe omgeving zijn nog verscheidene andere historische opgravingen gedaan, waaronder een die een terp betreft, stammend uit de Late Bronstijd. Al deze archeologische vondsten duiden erop dat het gebied wat nu Drechterland beslaat al sinds die tijd bewoond is geweest, en ondanks het feit dat er uit die tijd vanzelfsprekend geen bouwwerken zijn overgebleven, zijn er wel talloze monumenten uit recentere tijden die hedendaags nog te bezichtigen zijn. Deze monumenten zijn verspreid over de gehele gemeente, en omvatten kerken, woonhuizen, en historische stolpboerderijen, waarvan enkelen meerdere eeuwen oud zijn.