+Bedrijven in Noardeast-Fryslân

Telefoongids Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân ligt in de provincie Friesland. De huidige gemeente telt 24.318 inwoners en heeft een oppervlakte van 266,9 km². Dokkum is de hoofdplaats van deze gemeente. Dokkum is tevens de noordelijkste stad van de Friese elf steden. De gemeente Dongeradeel is op 1 januari 1984 ontstaan. Dit gebeurde na een gemeentelijke herindeling. De gemeenten Dokkum, Westdongeradeel en Oostdongeradeel werden op dat moment samengevoegd. Dongeradeel bestaat uit de stad Dokkum en 28 dorpen. Het Natuurmuseum Bruinenberg stond meer dan 60 jaar in Dokkum. Het museum zit nu in De Westereen bij SanjesZoo in. De veelzijdige natuur van Noordoost-Friesland staat in dit museum centraal. De collectie bestaat uit vogels, bloemen, vleermuizen, minipaddestoelen en insecten. De zolder van het museum toont opgezette dieren, insectenbakken en een grote collectie zwerfstenen. Museum ’t Fiskershúske staat in de plaats Moddergat. Dit museum werd in 1962 opgericht. De inrichting van een visserswoning halverwege de 19e-eeuw en de werking van vissersbedrijven staan in dit museum centraal. De tentoonstelling 'Vissers van Wad en Gat' is een permanente tentoonstelling van dit museum. In deze tentoonstelling wordt tevens aandacht besteed aan de ramp die de vissers van Paesens en Moddergat trof in 1883. De Mariakerk van Bornwird is een rijksmonument in de gemeente. De kerk werd in de 13e eeuw gebouwd en staat op een hoge terp. Een terp is een kunstmatige heuvel. De kerk werd gewijd aan Maria. De Stichting Alde Fryske Tsjerken is de eigenaar van deze kerk. De Mariakerk is tevens een officiële trouwlocatie van de gemeente Dongeradeel. De Miedenmolen in Holwerd is ook een rijksmonument in de gemeente. Deze molen werd in 1855 gebouwd en heeft een vlucht van 20,80 meter. De molen is in 1966, 1978 en 1994 restauraties ondergaan. De Miedenmolen werd in 1976 eigendom van de Stichting De Fryske Mole.