+Bedrijven in Dantumadiel

Telefoongids Dantumadiel

De gemeente Dantumadeel (Fries: Dantumadiel) ligt in de provincie Friesland. De huidige gemeente telt 19.218 inwoners en heeft een oppervlakte van 87 km². 1,78 km² van dit oppervlak bestaat echter uit water. De gemeente Dantumadeel ligt in de Dokkumer Wouden. De Dokkumer Wouden is een gebied op de zandrug in de stad Dokkum. Rinsumageest was vroeger de hoofdplaats van de gemeente. In 1881 werd Damwoude echter de hoofdplaats van Dantumadeel. Op 1 mei 1984 vond een gemeentelijke herindeling plaats. Op dat moment werden de plaatsen Birdaard en Janum aan de gemeente Ferwerderadeel toegevoegd.

De Grote Molen is een poldermolen in de buurt van Broeksterwoude. Broeksterwoude is een dorpje in de provincie Friesland. Dit dorpje telt 1236 inwoners. Broeksterwoude werd in 1964 een zelfstandig dorp. De Grote Molen werd in 1887 gebouwd. In 1943 kreeg de molen een elektrische pomp. De molen is diverse restauraties ondergaan. Deze vonden plaats in 1959, 1975, 1994 en 2010. De roeden van de molen zijn 22,54 meter. De molen maalt zeer regelmatig. Dit gebeurt onder toezicht van een vrijwillige molenaar. Deze molenaar geeft ook les aan aankomende vrijwillige molenaars.

De Sint-Bonifatiuskerk is een romaanse kerk in Damwoude. De Bonifatiuskerk werd omstreeks 1200 gebouwd. Damwoude telt nog een romaanse kerk. Dit is de Sint-Benedictuskerk. De Bonifatiuskerk is één van de oudste Friese kerken. De kerk is van rode bakstenen gebouwd. In de zestiger jaren van de 20e eeuw is de kerk een restauratie ondergaan. Op dat moment werd de pleisterlaag van de kerk verwijderd. Het orgel van de kerk dateert uit 1895.

De herberg de Kruisweg is een monumentaal pand en rijksmonument in Damwoude. Het gebouw werd in 1881 gebouwd. Sinds 2009 is de gemeente Dantumadeel de eigenaar van de herberg. Op het moment dient het pand als horecaonderneming.